چگونگی پرداخت سود مصوب مجمع عمومی برای دارندگان بالای 500 سهم (50 هزار تومان)

به دنبال برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مورخ 22/4/85، مجمع با پرداخت ده درصد ارزش هر سهم به عنوان سود موافقت و چگونگی پرداخت آن را به هیأت مدیره تنفیذ نمود. بر اساس مصوبه هیأت مدیره، نحوه پرداخت آن بر اساس حروف الفبا به شرح زیر خواهد بود:

تذکر: کلیه سهامداران محترم (با هر میزان سهام) که مایل باشند سود سهام خود را در قالب افزایش سرمایه به سهام قبلی اضافه نموده و یا با استفاده از تسهیلات بوجود آمده توسط «صندوق قرض الحسنه احیا توس» سهام «مجتمع معادن مس تکنار» (واقع در بردسکن) را خریداری نمایند، می توانند همه روزه در ساعات اداری به امور سهام شرکت مراجعه فرمایند.

استان خراسان رضوی:
آ، الف، ب، پ، ت، ث،.......................15/7/85 تا 4/8/85
ج، چ، ح، خ.................................. 6/8/85 تا 18/8/85
د، ذ، ر، ز، ژ..................................20/8/85 تا 2/9/85
س، ش، ص، ض.............................4/9/85 تا 14/9/85
ط، ظ، ع، غ................................ 15/9/85 تا 23/9/85
ف، ق، ک، گ ............................ 25/9/85 تا 5/10/85
ل، م..................................... 6/10/85 تا 20/10/85
ن، و، ه، ی ............................ 21/10/85 تا 28/10/85

استان خراسان جنوبی:
آ، الف، ب، پ، ت، ث،.....................................6/8/85
ج، چ، ح، خ............................................... 7/8/85
د، ذ، ر، ز، ژ، س، ش.......................................8/8/85
ص، ض، ط، ظ، ع، غ...................................... 9/8/85
ف، ق، ک، گ، ل، م .................................... 10/8/85
ن، و، ه، ی ............................................... 11/8/85

استان خراسان شمالی:
آ، الف، ب، پ، ت..........................................6/8/85
ج، چ، ح، خ، د، ذ،.......................................... 7/8/85
ر، ز، ژ، س، ش............................................8/8/85
ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق.............................. 9/8/85
ک، گ، ل، م ............................................. 10/8/85
ن، و، ه، ی ............................................... 11/8/85

تذکرات مهم: 1ـ همراه داشتن اصل سند سهام و کارت شناسائی معتبر یا وکالت از دارنده سهام برای دریافت یا انتقال سود الزامی است. 2ـ کلیه سهامداران کمتر از 500 سهم می بایست نسبت به تعیین تکلیف سهام خود در اسرع وقت اقدام نمایند.

نشانی شرکت: مشهد مقدس، خیابان سناباد، بین ابن الرضا و تکتم، شماره 371

پاسخگویی به سهامداران محترم استانهای خراسان شمالی و جنوبی در تاریخ های مذکور در شهرهای بیرجند و بجنورد انجام خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های امور سهام: 8418188 و 8418199 – 0511 تماس حاصل نموده و یا به پایگاه اطلاع رسانی شرکت در شبکه اینترنت مراجعه فرمایید.

تلفن گویا: 8410006 - 0511
 

 

Copyright © 2004 "E.S.K.O"
شرکت احيا صنايع خراسان - مشهد
info@ehyaco.ir